Actueel

Start Studie

De Universiteit Leiden verwelkomt alle nieuwe studenten in Leiden. Om je snel wegwijs te maken binnen de Universiteit en de stad Leiden, bieden we je uitgebreide informatie over de Universiteit en alles wat je moet weten als Leidse student.


Dubbele bachelor (bèta studies)

Je kunt je studie Informatica, Natuurkunde, Sterrenkunde of Wiskunde ook verbreden, door te kiezen voor een dubbele propedeuse en dubbele bachelor. Je kiest bijvoorbeeld voor een combinatie van Natuurkunde en Sterrenkunde, maar ook voor bijvoorbeeld Informatica en Wiskunde.


Bacheloropleiding International Studies

De Engelstalige bacheloropleiding International Studies is in september 2012 in Den Haag van start gegaan. Het is de eerste en enige opleiding in Nederland waarin je wereldregio's in samenhang bestudeert, ze met elkaar leert vergelijken en een vreemde taal leert.


Nieuwe afstudeerrichting bij Rechten

Je kunt je Rechtenstudie verbreden door een afstudeerrichting te kiezen. Leiden biedt naast de reguliere rechtenstudie drie nieuwe afstudeerrichtingen. Als je kiest voor een afstudeerrichting ziet je studieprogramma er iets anders uit. Ieder studiejaar volg je een deel van het bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid (je hoofdstudie) en vakken op het gebied van international business law, bedrijfswetenschappen of economie.


Russische studies

Per 1 september 2011 gaan de opleidingen Ruslandkunde en Slavische talen en culturen samen in de nieuwe opleiding Russische studies. Russische studies is iets voor jou als je alles wilt leren over de Russische maatschappij: van staatkunde en economie tot geschiedenis, taal en cultuur.


Film- en literatuurwetenschap

Literatuurwetenschap in Leiden gaat vanaf 2011 ook de opleiding Filmwetenschap aanbieden. Door de combinatie van film en literatuur in het propedeusejaar kom je in aanraking met begrippen uit de literatuurwetenschap die goed bruikbaar zijn bij het bestuderen van films.


Internationale Betrekkingen en Organisaties

Ben je geïnteresseerd in internationale organisaties, in diplomatie, in vragen van vrede en veiligheid, in veranderende politieke verhoudingen op wereldschaal? In september 2011 start Internationale Betrekkingen en Organisaties als specialisatie van de bacheloropleiding Politicologie.


Economie, Bestuur en Management

Er is steeds meer behoefte aan professionals op het gebied van de publieke sector die zijn gespecialiseerd in vraagstukken van economie, bestuur en management. In september 2011 start binnen de opleiding Bestuurskunde en in nauwe samenwerking met de economische afdeling van de Juridische Faculteit de specialisatie Economie, Bestuur en Management.            


Kijk in je brein

Je kunt nu door een nieuwe website van de Universiteit Leiden van alles te weten komen over je eigen (puber-)brein.


Honours College

Studenten kiezen in het Honours College al in hun eerste bachelorjaar voor extra activiteiten en die activiteiten lopen door tot en met het derde bachelorjaar.


Tweede ronde aanmeldingen Leiden University College The Hague

Het Leiden University College The Hague (LUC The Hague) is een driejarige Engelstalige bacheloropleiding in Liberal Arts & Sciences voor een groep excellente gemotiveerde (inter)nationale studenten. Denk je er aan om te gaan studeren aan een university college en wil je weten wat LUC The Hague jou te bieden heeft, meld je dan voor 20 mei aan bij het LUC The Hague.


Academische Pabo nu ook in Den Haag

Universiteit Leiden en Hogeschool INHolland Den Haag beginnen per 1 september samen de Academische Pabo Den Haag. Dit is een combinatie van de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.


Taalkunde Olympiade

De Taalkunde Olympiade is bedoeld voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo die geïnteresseerd zijn in taal én logica. Je krijgt opgaven over de meest uiteenlopende oude en moderne talen en schriftsoorten. Kennis van de taal is niet nodig; als je het leuk vindt om met talen bezig te zijn en je houdt ook van wiskunde, dan maak je goede kans op een prijs


Open Dagen in april

Vind je een of meerdere studies interessant en wil je nu meer weten over de vakken en de inhoud ervan? Of wil je van studenten horen wat ze van hun studie vinden? Kom naar de Open Dagen van de Universiteit Leiden en ontdek het zelf.


Open Dagen in november

Vind je een of meerdere studies interessant en wil je nu meer weten over de vakken en de inhoud ervan? Of wil je van studenten horen wat ze van hun studie vinden? Kom naar de Open Dagen van de Universiteit Leiden in november en ontdek het zelf.


Last Minute voorlichtingsdagen in juni

Wil jij in september 2012 starten met een studie maar heb je nog geen definitieve studiekeuze gemaakt? In juni organiseren een aantal opleidingen nog een Last Minute voorlichtingsdag. Je kunt dan nog een dagje meelopen, een studievoorlichting bijwonen of een actualiteitscollege volgen.