Duits, Frans en Italiaans blijven zelfstandige bacheloropleidingen

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft de afgelopen maanden verkend op welke manier de waardevolle expertise op het gebied van de Duitse, Franse en Italiaanse taal en cultuur ook in de toekomst voor Leiden behouden kan blijven. Gedacht werd aan het onderbrengen van deze vakgebieden binnen een brede bachelor op het gebied van taal, cultuur en media. Op basis van de verkenning is besloten om deze brede bachelor niet te ontwikkelen. Daarom blijven in Leiden Duits, Frans en Italiaans als zelfstandige bacheloropleidingen bestaan. Studenten kunnen dus ook in de toekomst afstuderen met een diploma van deze opleidingen.

Het aantal studenten dat kiest voor een specifieke Europese taal en cultuur neemt in heel Nederland, ook in Leiden, al jaren af. Om dit tij te keren is er verkend of er een brede bachelor op het gebied van taal, cultuur en media ontwikkeld kon worden. In die opleiding zouden dan ook Duits, Frans en Italiaans een plaats krijgen. Het doel was een breed talen- en culturenprogramma te ontwikkelen, dat zou aansluiten bij de belangstelling van een grote groep scholieren.

Voor de zomer heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de gewijzigde beleidsregel ‘Doelmatigheid hoger onderwijs’ bekend gemaakt. De beleidsregel houdt in dat het ministerie bepaalt of een nieuwe opleiding, ten aanzien van het landelijk reeds bestaande aanbod, noodzakelijk is. De voorgenomen brede bachelor blijkt niet goed binnen de kaders van deze beleidsregel te passen.

Dit betekent dat de bacheloropleidingen Duits, Frans en Italiaans zelfstandig blijven. Wel denken de opleidingen samen met het bestuur verder na hoe ze deze opleidingen nog aantrekkelijker kunnen maken voor aanstaande studenten.

Zie voor meer informatie over de opleidingen:


Laatst Gewijzigd: 20-09-2012