Bacheloropleiding International Studies

De Engelstalige bacheloropleiding International Studies is in september 2012 in Den Haag van start gegaan. Het is de eerste en enige opleiding in Nederland waarin je wereldregio's in samenhang bestudeert, ze met elkaar leert vergelijken en een vreemde taal leert.

Wereldregio's

Het studieprogramma van International Studies is een gedegen combinatie van het bestuderen van een wereldregio met het leren van een vreemde taal. Als student International Studies maak je een keuze uit één van de aangeboden acht wereldregio’s en verdiep je je in de culturele, politieke, economische en historische kenmerken van dit gebied.

Vervolgens leer je de regio van je keuze in wereldwijde samenhang te vergelijken met een andere regio of de wereld als geheel. In die samenhang formuleer je een theorie over bijvoorbeeld de oorzaken en effecten van de eurocrisis, de nucleaire crisis in Japan en de Arabische lente, die het einde betekende van een aantal autocratische regimes in het Midden-Oosten.


De regio van binnenuit bekijken

Als student International Studies wil jij weten wat dit gaat betekenen voor de bevolking. Hebben we te maken met een aanzet tot echt democratische verhoudingen? Is het verstandig om de ontwikkelingen in de verschillende landen van de regio met dezelfde bril te bekijken? Het laatste lijkt een typische benadering van buitenaf. Bij International Studies bekijk je de regio van binnenuit en leer je de verschillen tussen de afzonderlijke landen te begrijpen. Elk land heeft immers een eigen politieke, economische, culturele en historische achtergrond en een eigen positie in de wereld.

Meer informatie

Denk je erover om International Studies te gaan studeren? Heb je interesse in andere talen en culturen en volg je het wereldnieuws op de voet? Wil je graag meer weten over de achtergronden van de actualiteit en de verbanden ontdekken op regionaal en mondiaal niveau?
Op de website van International Studies vind je alle informatie over de inhoud en de opbouw van de opleiding.

Laatst Gewijzigd: 22-08-2013