Internationale Betrekkingen en Organisaties

Ben je geïnteresseerd in internationale organisaties, in diplomatie, in vragen van vrede en veiligheid, in veranderende politieke verhoudingen op wereldschaal? In september 2011 start Internationale Betrekkingen en Organisaties als specialisatie van de bacheloropleiding Politicologie.

Internationale Politiek

Bij Internationale Betrekkingen en Organisaties (IBO) bestudeer je internationale betrekkingen en organisaties, gericht op feitelijke uitdagingen en praktische oplossingen op academisch niveau. Je verwerft diepgaande kennis over de internationale politiek. Of het nu gaat om oorzaken en gevolgen van conflicten, effecten van globalisering, Europese integratie, de mondiale ecologische en economische crises, de rol van grootmachten, of het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).


Iets voor jou?

De specialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties is zeer geschikt als je interesse hebt in grensoverschrijdende problematiek en in internationale organisaties en relaties die daarmee samenhangen. Thema’s als oorlog en vrede, armoede, mondiale milieuproblematiek, humanitaire samenwerking, kernwapenreductie, globalisering, internationaal conflict en diplomatie komen uitgebreid aan bod. Je hebt een brede interesse en wilt op meerdere deelterreinen kennis opdoen: (internationale) economie, politieke geschiedenis, internationale politiek, politieke wetenschap, de Europese Unie en het internationale systeem.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze bachelorspecialisatie, kijk dan op www.studereninleiden.nl voor meer informatie over Internationale Betrekkingen en Organisaties.
Informatie over Internationale Betrekkingen en Organisaties.

Laatst Gewijzigd: 16-12-2010