Contractonderwijs

Het kan zijn dat u interesse heeft in een bepaalde studierichting, maar niet het gehele studieprogramma wilt doorlopen. Als u een aantal vakken wilt volgen en hier ook tentamens over wilt afleggen, kunt u zich bij sommige opleidingen inschrijven als contractstudent. U bent dan geen wettelijke student en heeft geen recht op bijvoorbeeld studiefinanciering.
De kosten van contractonderwijs zijn verschillend per opleiding en afhankelijk van het aantal cursussen dat u wilt volgen. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u zich het beste wenden tot de desbetreffende opleiding.
Als u cursussen wilt volgen bij meer dan één faculteit, maar géén tentamens af wilt leggen, dan kunt u kiezen voor het aanschuifonderwijs.

Meer informatie:

Laatst Gewijzigd: 30-03-2015