Taalcursussen

Het Academisch Talencentrum (ATC), onderdeel van de faculteit der Geesteswetenschappen, biedt taalcursussen aan op verschillende niveaus in de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Japans, Chinees en Arabisch. Daarnaast biedt het ATC acculturatiecursussen, trainingen intercultureel management en trainingen op maat aan voor mensen uit het bedrijfleven of de overheid.

Taal- en cultuurtrainingen

Het Academisch Talencentrum (ATC) is gespecialiseerd in taal-, cultuur- en communicatietrainingen voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren.

Algemene en zakelijke taalcursussen

Op het gebied van taalonderwijs biedt het Academisch Talencentrum de volgende cursussen aan: Nederlands als Tweede Taal, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees, Japans, Arabisch en Russisch. Naast deze groeps-cursussen kunt u ook Taaltrainingen op Maat volgen voor een groot aantal talen.

Engels voor de master

Als bachelorstudent met een Engelstalige masteropleiding in het vooruitzicht kunt u de cursus English for Academic Purposes volgen.

Academisch Engels

In samenwerking met het Expertisecentrum Academisch Engels worden cursussen Engels georganiseerd voor specifieke academische doeleinden, zoals Academisch schrijven of Uitspraak voor publieke sprekers.

Cultuurcursussen

Ook organiseert het Academisch Talencentrum op maat gemaakte Acculturatiecursussen en Intercultureel Management Trainingen, zowel algemeen als regiospecifiek.
Voor meer informatie over bovengenoemde cursussen kunt u terecht op www.talencentrum.leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 11-05-2010