Archeologie, een brede en veelzijdige opleiding

Archeologie is een interesse die bij veel mensen aanwezig is. Op middelbare scholen wordt deze opleiding door scholieren niet direct gezien als een passende studie die aansluit op een interesse in bijvoorbeeld Geschiedenis, Klassieke Oudheid, Mens & Cultuur, Middeleeuwen en Prehistorie.

Wat houdt Archeologie precies in?

De geschiedenis van een samenleving wordt pas echt interessant als het tastbaar is. Archeologie is daarbij een onmisbare hulp. Als archeoloog maak je het verleden weer levend. Je reconstrueert hoe mensen vroeger leefden en je helpt eraan mee dat iedereen de geschiedenis beter kan begrijpen en beleven.


Breed en veelzijdig

Archeologie is een breed en veelzijdig vak. Aan de ene kant leer je veel over oude culturen en archeologische onderzoeksmethoden. Aan de andere kant ben je zelf actief bezig. Opgraven is bijvoorbeeld een wezenlijk onderdeel van het werk. Tijdens de opleiding werken studenten daarom vaak in het veld en gebruiken ze uiteenlopende onderzoekstechnieken. Voor een opgravingproject zijn zij vaak dagenlang in de buitenlucht aan het werk. Ook onderzoeken ze in een laboratorium de vondsten en schrijven ze een wetenschappelijk verslag over de bevindingen.

Specialisaties

De veelzijdigheid zie je terug in de verschillende specialisaties binnen de archeologie. Deze specialisaties raken verschillende vakken die op middelbare scholen gedoceerd worden, zoals Geschiedenis (bestuderen van historische bronnen), Latijn en Grieks / KCV (klassieke oudheid), Biologie (menselijke evolutie en bestuderen van plant- en botmateriaal), Aardrijkskunde (geologie en klimaatreconstructies) en Natuur- en Scheikunde (C-14 datering; isotopenonderzoek). Het gaat dus om een combinatie van specialisaties die helpen om iets te zeggen over oude culturen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de studie Archeologie, kijk dan eens op de website of meldt u aan voor de Decanendag op 26 mei 2011 met als thema de opleiding Archeologie en de opleidingen van Niet-Westerse talen en culturen.

Laatst Gewijzigd: 31-03-2011