Brede opleiding over taal in 2011 van start

Vanaf september 2011 start in Leiden een nieuwe, brede opleiding Taalwetenschap. Wat zijn wereldwijd de verschillen en overeenkomsten in talen en taalsystemen? Hoe zit taal eigenlijk in elkaar? Hoe hebben talen zich historisch ontwikkeld? Wat leert ons dat over taal en zijn gebruikers? Maar ook praktische vragen komen aan bod zoals:  waar moet je rekening mee houden bij het schrijven van heldere en overtuigende teksten.

Samenkomen van kennis

Taalwetenschap houdt zich bezig met uiteenlopende aspecten van taal. Van fysieke verschijnselen als geluidsgolven tot het opbouwen van een overtuigend verhaal of de ontwikkeling van taal in de oudste bronnen die we hebben. Voor het eerst in Nederland komt de volle breedte van deze wetenschappelijke discipline samen in één studieprogramma. De nieuwe opleiding biedt studenten niet alleen de programma’s van de voormalige studies Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap en Taalwetenschap (Taal en Cognitie), maar ook Taal en Communicatie en Taalbeschrijving.


Weloverwogen studieopbouw

De Leidse opleiding biedt studenten in het eerste jaar een brede basis in dit wetenschapsgebied en een kennismaking met de zeer uiteenlopende delen ervan. In het tweede semester van het eerste studiejaar kan een student al kiezen uit een aantal keuzevakken om zijn of haar interesses te volgen. Vanaf het  tweede studiejaar kiest de student  een specialisatie.  De opleiding kent vier specialisaties:

  • Taal en Cognitie

  • Taal en Communicatie

  • Taalbeschrijving

  • Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Binnen elke specialisatie is er een keuzeruimte die een student in staat stelt ook vakken van andere specialisaties te volgen.

Profiel van de opleiding

Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de talen van de wereld, zowel wat betreft hun systeem als hun gebruik? Deze rode draad loopt door het hele studieprogramma en vindt zijn oorsprong in de specifiek Leidse expertise op (westerse maar ook niet-westerse) talen en culturen. Dit heeft relevante maatschappelijke toepassingen. Zo speelt taalwetenschappelijke kennis een cruciale rol bij het ontwikkelen van technische hulpmiddelen voor slechthorenden, bij het ontwerpen van computersystemen of bij het bedenken van een spellingssysteem voor een taal waarin nog geen geschreven teksten bestaan, zoals vaak het geval is bij talen in Afrika, Indiaans Amerika of Azië.  ook kan kennis van hoe talen in elkaar zitten en van hun gebruik bijdragen aan het voorkomen van misverstanden in communicatie tussen mensen uit verschillende culturen. Culturele conventies weerspiegelen zich immers heel vaak in het taalgebruik en dus in de communicatie tussen mensen.

Het Leidse programma heeft voor Nederland vaak unieke mogelijkheden zoals :

  • De kennis van specialisten in zo’n tachtig talen van over de hele wereld, zodat talen ook goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

  • Een bijzondere samenwerking op het gebied van neurolinguistiek in het Leiden Institute for Brain en Cognition.

Voor wie is de opleiding Taalwetenschap?

Een scholier wil ‘iets met taal’. Hij/zij is nieuwsgierig en heeft doorzettingsvermogen. Hij/zij vindt het leuk om allerlei taalproblemen als een puzzel op te lossen door als een soort detective logisch na te denken, is geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van taal en in de maatschappelijke rol ervan. Je hoeft geen exact profiel te hebben. Ook kennis van specifieke talen is niet noodzakelijk. Taalwetenschappers komen –afhankelijk van hun specialisatie- in uiteenlopende sectoren en beroepen terecht, zoals:

  • Onderzoeker of docent aan een universiteit

  • Redacteur/journalist bij traditionele of nieuwe media

  • Tekstschrijver of voorlichter bij de overheid of in het bedrijfsleven

  • Adviseur op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijsen, spraaktechnologie

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de opleiding en de verschillende specialisaties is binnenkort te vinden op studereninleiden.nl/taalwetenschap en in de studiebrochure. Specifieke vragen over de opleiding  kunt u stellen via studentambassadeur Evelyn Bosma. Op studereninleiden.nl is meer informatie over voorlichtingsactiviteiten beschikbaar en de precieze data daarvan. Voor verdere informatie en het aanvragen van brochures, neem contact op met de Studielijn of via 071 527 11 11.

Laatst Gewijzigd: 12-10-2010