Decanendag: breed aanbod economie in Leiden

Op donderdag 29 maart 2012 organiseert de Universiteit Leiden een decanendag voor decanen uit het voortgezet onderwijs in de prachtig gerestaureerde Sterrewacht. Op deze middag wordt dieper ingegaan op het (nieuwe) aanbod van bacheloropleidingen waarin veel aandacht wordt besteed aan economie. Ook de beroepsbeelden komen aan bod; zij spelen al vroeg een belangrijke rol in het maken van keuzes voor profiel en studie.

Programma

De decanendag vindt plaats in de Sterrewacht (Sterrenwachtlaan 5-7, Leiden) op donderdag 29 maart 2012 van 10.30 - 14.30 uur, met aansluitend de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door de Sterrewacht en een borrel. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

Presentaties
10.30-11.15 Recht en bedrijf (drie afstudeervarianten Rechtsgeleerdheid)
11.15-12.00 Economie, Bestuur en Management  
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.30 Informatica en Economie
13.30-14.30 Beroepsbeelden
14.30-14.45 Pauze

Bij een deel van presentaties zullen ook studenten aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en hun ervaringen met de opleiding en studeren in Leiden met u te delen.

Rondleiding en borrel
14.45-15.45 Rondleiding Sterrewacht
15.45-16.30 Borrel


10:30 - 11:15 uur Recht en Bedrijf (drie afstudeervarianten Rechtsgeleerdheid)

Onder de noemer Recht en Bedrijf vallen de drie afstudeerrichtingen van de bachelorstudie Rechtsgeleerdheid, namelijk International Business Law, Recht en Economie en Recht en Bedrijfswetenschappen. Voor een stevige basiskennis van het Nederlands recht volgen alle studenten het eerste jaar vakken uit de propedeuse Rechtsgeleerdheid. Daarnaast volgen de studenten van de drie bovengenoemde afstudeerrichtingen in het eerste jaar het keuzevak Recht en bedrijf en enkele praktijkcolleges van aansprekende personen uit de top van het internationale bedrijfsleven: ervaren juristen en (bedrijfs)economen. Hierdoor krijgen de studenten een indruk van de bachelorvakken uit de vervolgjaren en van de aard van de werkzaamheden waarop hun opleiding perspectief biedt. Het grote verschil met de andere economische richtingen zit in het feit dat men met deze afstudeerrichtingen ook het Civiel effect kan behalen en ook een toga beroep kan uitoefenen. Dit is van grote waarde op de toekomstige arbeidsmarkt.

Spreker: Reijer Pascchier, Studentambassadeur

11:15 - 12:00 uur Economie, Bestuur en Management

Economie, Bestuur en Management (EBM) is speciaal bedoeld voor studenten die inzicht willen verwerven daar waar Bestuurskunde en Economie elkaar ontmoeten. EBM is een samenwerking van Bestuurskunde en de economische afdeling van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. De studenten bestuderen actuele problemen zoals het oplossen van de financiële crisis, het betaalbaar houden van de pensioenen en het besturen van de banken. Telkens kijken zij met een bestuurskundige en een economische blik naar deze thema’s. Die combinatie van kennis in deze nieuwe bachelortrack is uniek.

Spreker: Jan Pronk, Wetenschappelijk docent

12:45 - 13:30 uur Informatica en Economie

Er bestaat in het bedrijfsleven en de maatschappij een enorme behoefte aan mensen die zowel de taal van informatici spreken als de taal van economen. Niet alleen wordt een belangrijk deel van de huidige bedrijfsprocessen ondersteund door informatica en kunnen de meesten niet eens worden gerealiseerd zonder moderne informatietechnologie, maar de ontwikkelingen op het gebied van informatica en informatiesystemen bieden steeds weer nieuwe nog ongekende mogelijkheden voor innovatie van producten en bedrijfsvoering. Het begrijpen van de mogelijkheden die de informatica kan bieden, inzicht in het functioneren van geautomatiseerde systemen inclusief hun beperkingen en tekortkomingen, het uitzoeken wat daaraan gedaan kan worden en het plaatsen in de juiste (economische) context, is van grote waarde voor alle bedrijven en organisaties. Als afstudeerrichting van de Leidse bacheloropleiding Informatica richt Informatica en Economie zich juist op deze materie. De economische vakken worden verzorgd door de Erasmus Universiteit.

Spreker: Jetty Kleijn, Directeur Bacheloropleiding Informatica

13:30 - 14:30 uur Belang van het beroepsbeeld

Welke studie geeft uitzicht op welke baan en hoe zit dat met de eerder besproken opleidingen? Hoe ziet een loopbaan voor Leidse studenten er nu, maar ook straks uit? De veranderende arbeidsmarkt houdt universiteiten, werkgevers, studenten en u als decaan bezig. In deze presentatie krijgt u antwoord op bovenstaande vragen en krijgt u een beeld van het profiel van de huidige ‘student’ en de manier waarop een student in Leiden wordt voorbereid op de toekomst. U bent van harte uitgenodigd om ook mee te discussiëren over het actuele onderwerp ’studie-loopbaanplanning’.

Spreker: Nieke Campagne, Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

14:45 - 15:45 uur Rondleiding Sterrewacht

De 150 jaar oude Sterrewacht is na 2,5 jaar renovatie weer in ere hersteld. Wij vinden het daarom leuk om u in dit prachtig gerestaureerde gebouw te ontvangen en bieden u graag een rondleiding aan. Voor het eerst zijn de koepels weer open zodat de antieke telescopen in volle glorie bewonderd kunnen worden. Nieuw is het bezoekerscentrum waarin men wordt ondergedompeld in de schoonheid van het universum en kennis maakt met de moderne sterrenkunde. Ook aan de jeugd is gedacht, met proefjes en een heuse sterren-quiz. Ontdek het zelf tijdens deze rondleiding!


15:45 - 16:30 uur Borrel

Ter afsluiting van deze dag nodigen wij u graag uit om een borrel te drinken voordat u weer naar huis vertrekt.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze dag door een e-mail te sturen naar decanensite@bb.leidenuniv.nl. Vermeld hierbij uw voor- en achternaam, school, plaats, functie, telefoonnummer en e-mail adres. Als u speciale dieetwensen heeft voor de lunch dan kunt u dit ook gelijk doorgeven.

Hier vindt u de routebeschrijving naar de Sterrewacht.

Wij zien u graag op donderdag 29 maart 2012!

Laatst Gewijzigd: 13-03-2012