International Studies - de internationale bachelor die je wereld vergroot

In september gaat de nieuwe bacheloropleiding International Studies van start in Den Haag. BA International Studies is volledig Engelstalig en trekt daarmee ook buitenlandse studenten aan. Al meer dan 50 studenten uit binnen- en buitenland hebben zich aangemeld voor het aankomende collegejaar.

International Studies is de nieuwe brede bacheloropleiding van de faculteit Geesteswetenschappen. De wereldwijk erkende expertise van Geesteswetenschappen in talen en culturen van de wereld wordt ingezet in deze vergelijkende regiostudie. Studenten International Studies maken na het eerste semester een keuze uit één van de aangeboden negen wereldregio’s en verdiepen zich in de culturele, politieke, economische en historische kenmerken van dit gebied. Ook kiezen zij een vreemde taal uit de regio van hun keuze en leren deze lezen, schrijven en spreken om zo een beter begrip te krijgen van de cultuur in ‘hun’ deel van de wereld.

Wat de opleiding uniek maakt in Nederland is dat studenten leren hun regio in wereldwijde samenhang te vergelijken met een andere regio of de wereld als geheel. In die samenhang formuleert een student een theorie over bijvoorbeeld de oorzaken en effecten van de eurocrisis, de nucleaire crisis in Japan en de Arabische lente, die het einde betekende van een aantal autocratische regimes in het Midden-Oosten.


Toelatingseisen

De opleiding International Studies vereist geen toelatingseisen naast een vwo-diploma zonder verdere eisen aan een profiel. Scholieren kunnen zich nog aanmelden voor BA International Studies tot 15 juni aanstaande. Reguliere vwo-scholieren kunnen zich aanmelden via Studielink; scholieren die een internationale school bezoeken of een middelbare-schoolopleiding in het buitenland volgen, melden zich aan via de Universiteit Leiden.

Open Dagen

De eerstvolgende open dag vindt plaats op zaterdag 21 april in Leiden. Deze open dag is bedoeld voor 6vwo’ers. Naast studievoorlichting en kennismaking met een aantal docenten, kunnen ze ook een kunnen een proefcollege ‘Configuring the World’ bezoeken en kennismaken met toekomstige medestudenten uit binnen- en buitenland. Op 10 maart aanstaande zijn 4vwo’ers en 5vwo’ers welkom op de Oriëntatiedag in Leiden.

Meer informatie op Studeren in Leiden.
Of maak kennis met International Studies via Facebook: www.facebook.com/BAInternationalStudies

Laatst Gewijzigd: 06-02-2012