Leerlingen doen archeologisch onderzoek!

Ten behoeve van wetenschapsoriëntatie voor leerlingen van het voortgezet onderwijs ontwikkelt ARCHEO-NU een lesprogramma waarin leerlingen zelf archeologisch onderzoek doen.  

Lesprogramma

Een archeoloog legt in de klas uit wat het doen van archeologisch onderzoek inhoudt en geeft verschillende daarbij voorbeelden. Het wetenschappelijke archeologische onderzoek begint pas echt als het archeologisch veldwerk is gedaan. Vervolgens krijgen de leerlingen de opgravingsgegevens van een net (fictief) afgerond onderzoek overhandigd. De leerlingen hebben zo’n zeven a acht weken de tijd om deze gegevens te onderzoeken en een rapport te schrijven over de opgravingresultaten. Als de leerlingen het onderzoek presenteren, komt de archeoloog om feedback te geven op de conclusies van de leerlingen.


Meer informatie

Dit lesprogramma is beschikbaar vanaf het voorjaar 2011. Heeft u interesse in dit project voor op uw school? Neem contact op met ARCHEO-NU. Contactpersoon Anna Bos, tel: 06-38118294; email: info@archeo-nu.nl

Laatst Gewijzigd: 07-10-2010