Numerus fixus: stand van zaken

VWO-ers die graag geneeskunde willen studeren worden via loting en decentrale selectietoegelaten. Voor gemiddeld 8000 aanmeldingen per jaar zijn er in Nederland 2750 plaatsen, verdeeld over 8 universiteiten. Het nieuwe kabinet wil de numerus fixus voor het einde van deze kabinetsperiode opheffen.

Kabinetsplannen

Uit vragen van middelbare scholieren en hun ouders blijkt dat zij denken dat de afschaffing van de numerus fixus al een feit is. De wens is in dit geval echter de vader van de gedachte. Weliswaar is dit voornemen opgenomen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, maar praktische uitvoering kent de nodige haken en ogen. Het benodigde extra geld, de opleidingscapaciteit en de doorstroom in de specialistenopleiding zijn daarbij knelpunten die nog opgelost moeten worden. Hoe en op welke termijn dit gaat gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk. In het kabinetsstandpunt staat in ieder geval dat de fixus over 5 jaar moet worden opgeheven. De tijd daar naar toe moet worden benut om de problemen op te lossen. Volgend jaar zullen er 250 plaatsen bij komen.

Houd de website van Geneeskunde in de gaten!


Laatst Gewijzigd: 11-11-2010