Specialisatie bij Taalwetenschap

Taalwetenschap in Leiden heeft vier specialisaties die zich elk op een bepaald aspect van taal richten: Taal en Cognitie, Taal en Communicatie, Taalbeschrijving en Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap.

Variatie en diversiteit

Taalwetenschap in Leiden richt zich op de relatie tussen taal en ons brein, op taalgebruik en de communicatieve effecten daarvan, maar ook op de geschiedenis van talen en de gevolgen van het verdwijnen ervan. In de opleiding staan in het bijzonder verschillen en overeenkomsten tussen talen en het gebruik van talen centraal. In Leiden krijgt de student de unieke kans om vanuit uiteenlopende kanten taal te bestuderen.

Specialiseren

In het tweede jaar van de studie kan de student kiezen voor één van de vier specialisaties: Taal en Cognitie, Taal en Communicatie, Taalbeschrijving en Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap. De student krijgt in het eerste jaar echter vakken vanuit alle richtingen, zodat de specialisatie in een breder taalkundig verband kan worden geplaatst. Dankzij deze brede opzet hoeft de scholier niet al vooraf te kiezen voor een specialisatie, maar biedt de opleiding een brede basis voor een verdere keuze.

Laatst Gewijzigd: 04-11-2010