Colloquium doctum

Geleerd gesprek

Colloquium doctum betekent letterlijk 'geleerd gesprek' en is een bijzondere toelatingsprocedure. Je kunt de colloquium doctum procedure volgen als je geen diploma hebt behaald dat toegang geeft tot de universiteit én 21 jaar of ouder bent op de dag dat je met de opleiding wilt beginnen.