Geleerd gesprek

Colloquium doctum betekent letterlijk 'geleerd gesprek' en is een bijzondere toelatingsprocedure. Je kunt de colloquium doctum procedure volgen als je geen diploma hebt behaald dat toegang geeft tot de universiteit én 21 jaar of ouder bent op de dag dat je met de opleiding wilt beginnen.

Let op dat dit niet een makkelijke procedure is. De meeste kandidaten krijgen een aantal toetsen opgelegd op vwo niveau. Zelfs als een kandidaat alle toetsen succesvol aflegt, kan er nog een achterstand in kennis bestaan ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken. Recente schoolverlaters moeten zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Procedure

Kandidaten moeten een verzoek tot toelating indienen via het online aanmeldformulier van de Universiteit Leiden. 
Meer informatie procedures colloquium doctum.  
 
Je moet je ook aanmelden bij Studielink. Je kunt hiermee wachten tot je bent toegelaten. Let echter op dat je voor lotingopleidingen al vroeg toegelaten moet zijn en in studielink ingeschreven moet staan om nog mee te kunnen doen met de loting!

Toetsen

Het colloquium doctum wordt meestal afgehandeld door toetsen af te leggen in vakken die relevant of noodzakelijk worden geacht om de opleiding succesvol te kunnen doorlopen. Voorbeelden van opgelegden toetsen zijn vwo staatsexamens of eigen toetsen bij de opleiding. Zie ook de informatie per opleiding / faculteit. Wanneer de vooropleiding en/of de werkervaring geen aanleiding geven tot het opleggen van toetsen kan de toelatingscommissie ook besluiten om de kandidaat zondermeer af te wijzen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van het verzoek zelf moet 100 euro worden betaald, tegelijk met het indienen van het online toelatingsverzoek. De kosten voor de toetsen die kunnen worden opgelegd kunnen per toets verschillen.

Geldigheid

Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot deze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is onbeperkt.

Informatie per opleiding

Het gebeurt dat studenten op grond van vooropleiding, werkervaring en motivatie zonder toetsen worden toegelaten, dan wel afgewezen.
Informatie over de toelatingseisen per opleiding en welke vakken (mogelijk) gehaald moeten worden om toegelaten te kunnen worden tot een specifieke opleiding vind je per opleiding / faculteit

Buitenlandse vooropleiding

Informatie over toelating met buitenlandse vooropleiding is te vinden bij Bachelor application & admission.

Deadline

Voor de meeste opleidingen dient de aanvraag voor 15 oktober ingediend te worden. Kijk per opleiding / faculteit wat de deadline is voor de gekozen opleiding.

Let op!

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden: de aard en hoeveelheid van de toetsen wordt individueel vastgesteld door de studiecoördinator van de betreffende opleiding, en de details van de inhoud van de toetsvakken kunnen wijzigen.

Laatst Gewijzigd: 27-08-2013