Procedure

Deadlines, vereiste documenten, betaling van application fee, afhandeling & bezwaar.

Kandidaten moeten een verzoek tot toelating indienen via het online aanmeldformulier van de Universiteit Leiden. Het online toelatingssysteem is geheel Engelstalig.

Deadlines

Voor de meeste opleidingen geldt dat je voor 15 oktober het toelatingsverzoek moet hebben ingediend. Kijk per opleiding / faculteit wat de deadline is voor de gekozen opleiding.

Vereiste documenten

In het online toelatingssysteem moet je de volgende documenten uploaden:

 • Een kopie van je (geldige) paspoort.
 • Een curriculum vitae; een compleet overzicht van alle gevolgde opleidingen en eventuele relevante werkervaring.
 • Een motivatiebrief.
 • Scans van je originele diploma’s en cijferlijsten (rapporten) van al het gevolgde onderwijs.
  NB ook als je een niet-afgeronde opleiding gevolgd hebt (bv HBO / VWO), dan willen we graag cijferlijsten ontvangen; zelfs als je slechts enkele maanden gestudeerd hebt.
 • Als je geen originele diploma’s meer hebt van de middelbare school, neem dan contact op met de DUO voor een Verklaring Afgelegd Examen

Betaling van application fee

Bij de laatste stap in het toelatingssysteem word je gevraagd 100 euro te betalen. Dit kan op twee manieren:

 1. Per credit card via Paylogic
 2. Per bankoverschrijving naar  
  Bank:
  Address:
  Account no.:
  Account name:

  BIC/SWIFT:
  IBAN:
  Rabobank Leiden
  Schipholweg 105, 2316 XC Leiden, Netherlands
   1606.32.285
  Leiden University Finance B.V.

  RABONL2U
   NL95RABO0160632285
   
  Vergeet niet je naam, online application student number en de woorden ‘application fee’ bij de overschrijving te vermelden.

Wat gebeurt er nadat ik het verzoek heb ingediend?

 • Het Admissions Office van de Universiteit Leiden controleert of alle benodigde stukken aanwezig zijn en de 100 euro is betaald.
 • Je ontvangt een email waarin wordt gevraagd om aanvullende documenten, of waarin wordt bevestigd dat het verzoek compleet genoeg is en verder in behandeling wordt genomen.
 • Als het compleet is stuurt het Admissions Office je toelatingsverzoek door naar de betreffende opleiding.
 • De opleiding bekijkt je toelatingsverzoek en beslist of en zo ja welke toetsen je opgelegd krijgt. Je krijgt hierover een toelatingsbesluit per email toegestuurd. Let op dat de opleiding ook kan beslissen dat je niet wordt toegelaten.
 • De hele procedure kan zo’n zes weken in beslag nemen. 
 •  Je bent zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor eventuele toetsen.
 • Nadat je de toetsen hebt behaald stuur je het Admissions Office gewaarmerkte kopieën van de toets uitslagen én gewaarmerkte kopieën van je hoogst behaalde diploma of getuigschrift. Instructies hiervoor kun je op het toelatingsbesluit vinden.
 • Als je alle toetsen hebt behaald en bij het Admissions Office hebt ingeleverd stuurt het Admissions Office een toelatingsbeschikking naar de afdeling studentenadministratie.
 • Je staat pas ingeschreven en kunt pas aan de opleiding beginnen nadat je je tijdig hebt aangemeld in Studielink en aan de overige voorwaarden voor inschrijving hebt voldaan. Let op dat als de gekozen opleiding een lotingsopleiding is, je ook ingeloot moet zijn.

Niet eens met de uitslag?

Als je het niet eens bent met het besluit van de opleiding heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan door binnen zes weken na de dag waarop de beslissing door de opleiding bekend is gemaakt een beroep in te stellen bij het College van Beroep voor de Examens. Dit doe je door een brief te sturen met een kopie van het besluit naar:

College van Beroep voor de Examens
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Laatst Gewijzigd: 01-09-2016